Meditatie.name Mail: info@yogini.nl

Stuur E-mail

Meditatie.name  © 2009 - 2014 Fascinerend | Yogini

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

Meditatie is een manier om de geest en het lichaam tot rust te brengen. Mediteren is het werkwoord van meditatie.

 Bij mediteren gaat het om concentratie, meditatie en contemplatie. Concentreren is het samentrekken van gedachten, het concentratievermogen is het vermogen om zich te concentreren. Dit lijkt eenvoudig maar dat is het zeker niet. Meditatie is de overpeinzing, mediteren dus overpeinzen, jezelf in gedachten brengen. En dan is er nog contemplatie, dat is de bespiegeling of beschouwing van een bijbeltekst of van jezelf. Deze drie onderdelen van het mediteren zorgen voor scherpere inzichten, waarbij verlangens worden beheerst. Het is de laatste grote stap van het Achtvoudige pad van Patanjali.


Meditatie transformeert het negatieve in haar of zijn ‘zijn’ als woede, haat en stress in positieve als geluk, mededogen en wijsheid. De beoefenaar ontwikkelt een alles overziende blik over haar of zijn leven. Meditatie geeft balans in het leven.


Meditatie bestaat uit drie stappen:


1. Concentratie:

Hierbij treed je naar ‘binnen’, naar je kern, je innerlijk. Je geest wordt eenpuntig. Het leidt tot kalmte en inzicht. Let hierbij op je ademhaling of chant in stilte een mantra.


2. Meditatie:

Hier dwaalt de geest niet meer af, je voelt je niet verbonden.


3. Contemplatie:

Is het eenworden met AL. Deze staat is niet voor ons allemaal weggelegd, het vergt oefening en de beheersing van het voorgaande.
Het Achtvoudige Pad

 Het pad naar de opheffing van het lijden (Pali: Magga) ‘Dit, monniken, is de Edele Waarheid van de Weg die leidt naar de Opheffing van Lijden: Het is simpelweg het Edele Het Achtvoudige Pad, namelijk: juist inzicht, juiste intentie, juiste spraak, juist handelen, juiste wijze van levensonderhoud, juiste inzet, juist aandachtig zijn, juiste concentratie.’

Het Achtvoudige Pad is een omschrijving van de weg die leidt tot opheffing van het lijden:


 

 Ontwikkelen van wijsheid:

 1.Het juiste inzicht

  2.De juiste intentie

  Ontwikkelen van een ethische levensstijl:

 3.De juiste spraak

  4.Het juiste handelen

  5.De juiste wijze van levensonderhoud

 
 Meditatie:

 6.De juiste inzet

  7.De juiste aandacht

  8.De juiste concentratie


Lees meer Hein Braat

Lees meer over meditatiekussens